Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN / TERMS AND CONDITIONS FOR SALE

NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE
De website behoort toe aan en wordt beheerd door Stichting STILA ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41197340, Galjoen 20 49, 8243 LL Lelystad, Nederland.

Let op! De producten worden niet door Stichting STILA verkocht. Ze worden overgedragen door een verkoper door middel van een donatie. De bestellingen worden verwerkt door de aangesloten verkopers welke ieder zijn ingeschreven in het handelsregister.

Alle namen, merken en logo’s op de website behoren toe aan deze partners. Alle namen, merken en logo’s worden beschermd door het intellectuele eigendomsrecht en mogen uitsluitend worden gebruikt met toestemming van verkopers of de respectievelijke rechthebbende op een zodanig intellectueel eigendomsrecht.

De inhoud van de website zoals de tekst, vormgeving, iconen, afbeeldingen, video’s, geluidsfragmenten en programmatuur is eigendom van Stichting STILA of aan hen gerelateerde bedrijven en partners. Het downloaden van inhoud van de website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik, op voorwaarde dat geen auteursrechtelijke inbreuk plaatsvindt. Het is je niet toegestaan om inhoud van de website te kopiëren, te (her-)publiceren of te verspreiden voor openbaar of bedrijfsmatig gebruik, of om de beschermde inhoud op andere wijze te gebruiken zonder de toestemming van Stichting STILA of aan hen gerelateerde bedrijven en partners, zoals van toepassing.

Stichting STILA is niet verantwoordelijk voor fouten op de website. Uiteraard wordt het op prijs gesteld indien je contact met ons opneemt als je onjuiste informatie op de website aantreft. Stichting STILA is bevoegd om de inhoud van de website op ieder moment zonder voorafgaande mededeling te wijzigen.

Indien de website doorlinkt naar een website van een derde partij, let er dan op dat Stichting STILA niet verantwoordelijk is voor de inhoud van zodanige websites. Zulke links zijn uitsluitend opgenomen om het je gemakkelijk te maken, maar je bezoekt zulke websites van derde partijen geheel op eigen risico.

 
ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Stichting STILA met klanten die producten kopen in de online shop van verkopers.

1. Totstandkoming van de overeenkomst
Een bindende overeenkomst komt tot stand tussen jou en verkoper. Als je bestelling door verkoper is bevestigd wordt het product naar een centraal punt gebracht en verzameld. De bestelling wordt verzonden als alle verkopers de producten hebben aangeleverd om te voorkomen dat u teveel verzendkosten gaat betalen. Stichting STILA zal je per e-mail een orderbevestiging sturen zodra de bestelling is bevestigd en verzonden. De bevestiging van ontvangst die je ontvangt meteen na het plaatsen van je bestelling is géén bevestiging van de bestelling.

Je mag alleen producten kopen in de Online Shop van de verkopers indien je consument bent, en dus niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Fair use
Stichting STILA behoudt zich het recht voor om individuen die overmatig gebruik maken van het retourproces te weigeren in de online shop.

De deactivatie van een klantaccount kan ook plaatsvinden wanneer er verdachte handelingen of fraude zijn geconstateerd.

2. Prijzen, belasting en bezorging
Alle prijzen zijn vermeld inclusies BTW en belastingen. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld in de verkopers online shop ten aanzien van het desbetreffende product op de dag dat de bestelling wordt geplaatst.

Stichting STILA behoudt zich het recht voor om onjuist weergegeven prijzen in de verkopers online shop aan te passen. Voorts behoudt Stichting STILA zich het recht voor om prijzen, belastingen en andere kosten zoals weergegeven in de online shop op ieder moment aan te passen, o.a. als gevolg van wijzigingen in BTW-tarieven of ander kosten van overheidswege, kostenstijgingen of de algemene prijsontwikkelingen in consumentenprijzen.

Wij wijzen er op dat sommige banken een toeslag in rekening brengen voor grensoverschrijdende betalingen in onze Online Shop. Deze toeslag wordt in rekening gebracht door de bank en wordt niet door Stichting STILA vergoed. Neem contact op met je bank voor meer informatie.

Indien je producten besteld in de online shop zal er een bedrag voor verzendkosten in rekening worden gebracht zoals vermeld bij de check-out. U kiest zelf uw gewenste bezorgservice.

Stichting STILA werkt niet mee aan de btw-teruggave voor de aankoop van producten van onze online shop, die door particulieren of zakelijke klanten buiten de Europese Unie worden geëxporteerd. Dit geldt ook voor producten die met Click & Collect worden gekocht. Stichting STILA’s winkels die de Click & Collect service aanbieden zijn daarom niet verplicht om te helpen bij de teruggave van de btw op producten gekocht van de verkopers.

3. Betaling
Tijdens het bestellen van items in de online winkel kun je gebruik maken van de volgende betaalwijzen:

  • iDEAL
    Kies je voor iDEAL dan betaal je direct voor je bestelling via online bankieren.

Om de veiligheid te waarborgen en fraude te voorkomen worden alle betalingen gevalideerd en goedgekeurd door zowel de kaartverstrekker/betalingsprovider als onszelf. Wij behouden ons het recht voor om een bepaalde betaalwijze te weigeren en/of te verwijzen naar een andere betaalwijze, afhankelijk van de omstandigheden.

4. Bezorging
Tenzij je anders geïnformeerd bent, is het gebruikelijke tijdstip van levering vanaf het moment dat de bestelling geplaatst is:

  • Bezorging aan huis, 4-6 werkdagen
  • Bezorging in pickup shop, 4-6 werkdagen

Indien bestelde producten niet voorradig zijn dan zal je bestelling niet tot een overeenkomst leiden, en is verkoper niet verplicht om deze producten te leveren.

Gebruikte/beschadigde producten

  • Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de items die wordt veroorzaakt door het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kwaliteit en de functie van de items vast te stellen.
  • Sommige van onze items zijn verzegeld met een speciaal label.  Dit label belet je niet om het item te passen, maar als het label wordt verwijderd, is het mogelijk dat je retourrecht komt te vervallen.

Maatwerk

  • Het recht om de overeenkomst te ontbinden geldt niet voor producten die vervaardigd zijn naar jouw specifieke wensen of met een duidelijk persoonlijk element.

6. Bericht in geval van non-conformiteit van artikelen
Op basis van het Nederlandse kooprecht dien je een gebrek aan conformiteit van de geleverde producten tijdig aan verkoper te melden, waarbij een melding binnen twee maanden na ontdekking in ieder geval als tijdig wordt aangemerkt. Het recht om een non-conformiteit te melden houdt in dat je mag klagen over fouten en gebreken in de producten, die zich hebben geopenbaard na de aflevering. Indien je terecht klaagt, dan zullen wij je ook de verzendkosten vergoeden op basis van de goedkoopste verzendwijze die wij aanbieden.

Je kunt een klacht melden door een verklaring (met retour code) en het defecte product te sturen aan:

Stichting STILA

Galjoen 20 49, 8243 LL Lelystad

Indien je niet over de retour code of het retourlabel beschikt, neem dan contact op via webshop@ondersteuninggoededoelen.nl om er één te ontvangen.

7. Klachtenprocedure voor klanten
Als u het niet eens bent met onze behandeling van uw klacht, kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie – de Nederlandse stichting voor consumentenklachten – om een klacht in te dienen. U kunt een klacht bij De Geschillencommissie indienen via twee specifieke klachtencommissies:

U vindt informatie over De Geschillencommissie en de klachtenprocedures op hun WEBSITE.

Postadres van De Geschillencommissie: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Een klacht betreffende een online aankoop kunt u ook indienen via het EUROPEAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION PLATFORM.

8. Aansprakelijkheid
Stichting STILA is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Zolang de overmacht zich blijft voordoen zijn de getroffen verplichtingen van Stichting STILA opgeschort.

Stichting STILA aanvaardt de gevolgen van productenaansprakelijkheid jegens jou conform het toepasselijke recht.